Monday, May 17, 2010

Didymosphenia on the Rio Espolon, Chile - Video

This video was taken on the Rio Espolon, adjacent to the village of Futaleufu on April 20, 2010: