Monday, May 17, 2010

Didymosphenia on the Rio Espolon, Chile - Photo Slideshow

These photos were taken on the Rio Espolon, adjacent to the Village of Futaleufu on April 19, 2010: